Skriv ut den här sidan

Dietist

En dietist jobbar med sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vid många sjukdomar är anpassad kost en viktig del av behandlingen.

Utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och sina specifika kunskaper om matens betydelse för hälsa och sjukdom ger en dietist kostbehandling och kostinformation vid till exempel:

 • Diabetes mellitus
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Tugg- och sväljsvårigheter
 • Undervikt
 • Bristfällig eller ensidig kost
 • Hyperlipidemi
 • Övervikt
 • Födoämnesallergier
 • Njurinsufficiens
 • Celiaki
 • Cancersjukdomar
 • Hypertoni