Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut ser till att du som person känner att du kan vara delaktig i din egen vardag och har en plats i samhället oavsett vilken skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Arbetsterapeutens fokus är att tillvarata och utveckla fysiska, psykiska eller sociala funktioner, färdigheter och förmågor. Det kan också handla om att anpassa miljön runt dig för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

Vi hjälper dig med bland annat:

  • Hemrehabilitering
  • Handrehabilitering
  • Förskrivning  och utprovning av hjälpmedel
  • Bostadsanpassningsutredning
  • Körkortsscreening
  • Minnes/kognitiv utredning

Vi erbjuder individuell behandling, gruppbehandling och hembesök ifall du inte klarar att ta dig till oss. För att delta i någon av grupperna nedan måste en bedömning av oss skett innan;

  • Artrosskola
  • Handträning med paraffinbehandling
  • Fallprevention