Skriv ut den här sidan

Om oss

Vi är en del av Södertälje Rehab, där även Tallhöjdens Rehab och Salems Rehab ingår.

Vi är en landstingsdriven verksamhet som ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Vi som arbetar här

Hos oss träffar du erfaren och kompetent personal. Här arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kiropraktor och dietist. Vi går igenom dina problem och utifrån dem tar vi fram en gemensam rehabiliteringsplan där vi hjälper dig att nå dina mål. Vi träffas hos oss eller i ditt hem.

Vi jobbar för att förbättra alla patienters aktivitets- och funktionsförmåga. Målet är att få tillbaka eller behålla bästa möjliga rörlighet i kroppen och tidigt kunna komma in och åtgärda ett försämrat funktionstillstånd. Men också att skapa villkor och förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv.

Vårt fokus är alltid att främja hälsa och förebygga sjukdom och skador.

Du behöver ingen remiss för att besöka oss. 

Alla är välkomna

Hos oss är alla lika välkomna, oavsett sexuell läggning, familjekonstellation, religion eller bakgrund.

SLSO:s övergripande vision:

Rätt vård när och där du behöver

SLSO:s värdegrund:

  • Patientens fokus

    Våra tjänster ska vara kända för att det är patienters och närståendes behov och önskemål som är grunden. Alla medarbetare ska veta vad som förväntas ur patientens perspektiv för att kunna göra bästa möjliga insats.
  • Allas lika värde

    Alla ska bli bemötta med omtanke och respekt. Alla ska vara trygga och delaktiga i vården.
  • Arbetsglädje

    Gott bemötande gäller såväl i mötet med patienter och närstående som mellan medarbetare. Hälsofrämjande arbetsplatser ger läkande miljöer och trygghet.